۱۳۹۷ اسفند ۱۲, یکشنبه

برنی سندرز آمد!


متاسفانه چه ترامپ سر رسوایی هایش استعفا بدهد و چه ندهد، به نظر نمی رسد که ما بتوانیم با هیات حاکمه فعلی آمریکا به تفاهمی برسیم. به نظر میرسد که رسما باید تا پایان دولت فعلی آمریکا صبر کنیم تا بتوانیم شاهد تغییری اساسی در رویکرد آمریکا نسبت به ایران باشیم. ورود برنی سندرز که در دوره قبلی با تقلب کلینتون از انتخابات درون حزبی دموکرات ها جا ماند، می تواند امیدی را برای بهبود شرایط سیاسی آمریکا به نفع ایران ایجاد کند.
اما تا روی کار آمدن فردی معقول در آمریکا، البته با فرض اینکه این فرد اساسا بتواند بیاید، دولت روحانی به پایان خواهد رسید و با توجه به سرخوردگی طرفداران اعتدال و اصلاح طلب، ظهور دولتی اصولگرا با مواضع سیاسی تند در ایران بسیار محتمل است. استعفای ناگهانی ظریف، اگرچه همه را غافلگیر و بسیاری را ناراحت کرد اما در واقع، عوض شدن دولت روحانی و تیمش در دو سال آتی ناگزیر است.
بد ماجرا آنجاست که در آمریکا فردی معقول به قدرت برسد و در ایران برعکس، فردی با مختصاتی که یکبار آزمودیم از صندوق رای درآید! امیدوارم تاریخ تکرار نشود! ایران ما بیش از این توان دیدن سوخت شدن فرصت هایش را ندارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر