۱۳۹۷ اسفند ۲۲, چهارشنبه

اصلاح ساختارها و آدم ها!


اعداد فسادهایی که منتشر می شود و آدم هایی که با پیچیدگی شخصیتی زیاد درگیر این فسادها هستند، یک نکته را به ذهن من می رساند و آن اینکه تمامی این مفسدین هموطنان خودمان هستند!! خیلی هایشان زمانی آدم های معمولی و کارمندان ساده شرکت ها بودند. اما در همان زمان فکر می کردند که بالایی ها بردند و خوردند و چاپیدند، من عقب ماندم! من چرا باید با بدبختی زندگی کنم وقتی که ده ها و صدها میلیارد پول را مدیریت می کنم؟ حق من بیشتر از اینهاست! کم کم هم برای زیاده خواهی خود و دزدی های خود دلیل هم بافتند: این حق من و زن و بچه ام از پول نفت است! حق ماست! متاسفانه وقتی افرادی به اینجا رسیدند که دزدی را گرفتن حق خود بدانند، دیگر مرزی برای فساد نخواهند شناخت.
این را نوشتم که بگویم علاوه بر این افرادی که به عنوان مفسد این روزها در رسانه ها نشان می دهند و ما نسبت به آنها احساس تنفر می کنیم، همین الآن خیلی های دیگر در اطراف ما و در سازمان های کشور هستند که همین طرز تفکرات را دارند. حاضرند که دست به هر کاری بزنند تا پولدار شوند! اینها شناگرانی هستند که هنوز آب ندیده اند. متاسفانه تعدادشان هم کم نیست.
تنها راه نجات نسل آینده از مفسدین طمعکار که امروز در سازمان ها و جامعه در حال تربیت هستند، اصلاح ساختارهاست. اصلاح سیستمی که به عده ای اجازه  می دهد بارها و بارها با یک ترفند دست به فساد بزنند. اصلاح ساختار سیاسی است که رانتجویی و رانت سازی در آن، تبدیل به خواسته یک عده شده است. اصلاح بدنه بیمار سازمان های ایرانی است که مروج چاپلوسی و باندبازی هستند. اصلاح بیماری های اجتماعی از جمله دورویی و ریاکاری است. اصلاح آدم هاست!

۱۳۹۷ اسفند ۱۲, یکشنبه

برنی سندرز آمد!


متاسفانه چه ترامپ سر رسوایی هایش استعفا بدهد و چه ندهد، به نظر نمی رسد که ما بتوانیم با هیات حاکمه فعلی آمریکا به تفاهمی برسیم. به نظر میرسد که رسما باید تا پایان دولت فعلی آمریکا صبر کنیم تا بتوانیم شاهد تغییری اساسی در رویکرد آمریکا نسبت به ایران باشیم. ورود برنی سندرز که در دوره قبلی با تقلب کلینتون از انتخابات درون حزبی دموکرات ها جا ماند، می تواند امیدی را برای بهبود شرایط سیاسی آمریکا به نفع ایران ایجاد کند.
اما تا روی کار آمدن فردی معقول در آمریکا، البته با فرض اینکه این فرد اساسا بتواند بیاید، دولت روحانی به پایان خواهد رسید و با توجه به سرخوردگی طرفداران اعتدال و اصلاح طلب، ظهور دولتی اصولگرا با مواضع سیاسی تند در ایران بسیار محتمل است. استعفای ناگهانی ظریف، اگرچه همه را غافلگیر و بسیاری را ناراحت کرد اما در واقع، عوض شدن دولت روحانی و تیمش در دو سال آتی ناگزیر است.
بد ماجرا آنجاست که در آمریکا فردی معقول به قدرت برسد و در ایران برعکس، فردی با مختصاتی که یکبار آزمودیم از صندوق رای درآید! امیدوارم تاریخ تکرار نشود! ایران ما بیش از این توان دیدن سوخت شدن فرصت هایش را ندارد.