۱۳۹۷ دی ۵, چهارشنبه

با نرخ ارز بازی نکنیم!


پس از یک مدت کوتاه آرامش، در روزهای اخیر نرخ ارز نزدیک به 20 درصد افزایش یافته است. اینکه دقیقا در این چند روز چه اتفاقی افتاد که بانک مرکزی افزایش قیمت را پذیرفته است، مشخص نیست. اما هر چه هست، افکار عمومی بیش از اندازه به مجموعه مدیریت بازار ارز کشور بی اعتماد است و قیمت ها بیش از اندازه به افزایش نرخ ارز حساس هستند. در چنین شرایطی، اساسا بانک مرکزی یا نباید وارد بازی کاهش نرخ ارز می شده، یا حالا که این کار را کرده است، باید فعالانه نرخ هایی که خودش در بازار ایجاد کرده را حفظ کند تا بتواند در بازار اعتمادسازی نماید.

تداوم افزایش نرخ ارز در روزهای آتی، سیگنال خوبی نیست. اگر نرخ ارز در روزهای آتی به طور مداوم افزایش یابد، آن وقت باید انتظار داشت که بانک مرکزی میزان ارزی که در این چند وقت به بازار تزریق کرده را به همراه لیست افرادی که به میزان کلان به این ارز ارزان دسترسی داشته اند منتشر کند تا مشخص شود که در این فصل جدید از رانت سازی، چقدر منابع ارزی کشور هدر شده و چه کسانی بهره برده اند.
.
.
.
ای کاش روزی بازی با نرخ ارز پایان یابد. نرخ بالای ارز و با ثبات، بهتر از نرخ ارز پایین ولی بی ثبات و رانت زاست.

۱ نظر: