۱۳۹۷ آبان ۲۶, شنبه

در باب کاهش اخیر نرخ ارز در بازار آزاد


دو عامل مهم تعیین کننده مسیر بازار ارز در ايران عبارتند از:
1- خواست دولت
2- توانستن دولت
خواسته دولت و حاکمیت به طور کلی در ایران، کاهش نرخ ارز است. اما دولت همیشه قادر نیست که به این هدف برسد. مثلا در اثر تحریم ها ممکن است دولت نتواند بازار را کنترل کند.
کاهش اخیر نرخ ارز، در راستای خواست دولت و حاکمیت برای تقویت ريال است. با توجه به شدید نبودن تحریم های آمریکا بر اساس آنچه که تبلیغ و پیش بيني می شد، حالا این اقدام ممکن تر و شدنی تر از دفعات قبل به نظر می رسد. اما باز همه چیز بستگي به نحوه پیاده سازی این سياست و شرایط سياسي دارد.
حالا بدترین سناریو این است که دولت وسط اجرای این کار کم بیاورد و دوباره ارز صعودی شود. تصور کنید که کلی ارز برای کنترل بازار صرف شده باشد و در صورت شکست برنامه دولت، بازیگران ارز جسورتر و مردم بی اعتماد تر شوند. این اتفاق متاسفانه مسبوق به سابقه است.

فعلا جز دعا برای دولت کاری از دستمان بر نمی آید  :)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر