۱۳۹۷ مهر ۲۹, یکشنبه

آخرین اسلاید!


آینده ریال چه می شود؟این عکس،آخرین اسلاید ارائه دوره های ارز اینجانب در سالهای اخیر است.
ارزش ریال تا بیش از یک دهه آتی،کاهشی با احتمال سقوطهای ناگهانی خواهد بود.مانند آنچه تاکنون رخ داده.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر