۱۳۹۷ تیر ۸, جمعه

رحم!


از چین و هند و روسیه و دیگران چه انتظار ایثار برای ملت ایران داریم وقتی که تعداد متنابهی هموطن ايراني خودمان از هر فرصتی برای پر کردن جيب خود از وضعیت بحرانی کشور استفاده می کنند؟ وقتی خودمان به خودمان رحم نمی کنیم، دیگران به ما رحم کنند؟

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر