۱۳۹۷ فروردین ۲۹, چهارشنبه

چرایی اتمام یک رانت


عرضه پیش فروش سکه یک ماهه بعد از سه روز، بدون اعلام قبلی متوقف شد. سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول) بانک مرکزی که بايد متولی صيانت از اموال عمومی باشد، در محاسباتش اشتباه کرده و حالا فهمیده که محترمانه چوب حراج به اموال عمومي زده بوده و از این کار اشتباه عقب نشینی کرده است.
احتمال دوم) یک دریچه رانت برای مدت محدودی باز شد و وقتی کار عده اي  خاص تمام شد، پیش فروش مذکور هم پایان یافت.
احتمال سوم) هر دو احتمال قبلی همزمان رخ داده است!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر