۱۳۹۶ آذر ۳۰, پنجشنبه

شلختگی و لرزه ای کوچک!

مثل اینکه نزدیک بود مرگ تدريجي ناشی از کیفیت پایین خودروها و سوخت ها با مرگ فوری ناشی از کیفیت پایین ساختمان ها جایگزین شود. اما باز گفتیم خدا رحم کرد و بی مسئولیتی گذشته و بی برنامگی آینده را توجیه کردیم.
یاد مطلبی افتادم که متاسفانه منبع آن خاطرم نیست. در گزارش یک نماینده دولت انگلیس در سفر به ایران در زمان قاجار، از خصوصیت مردم ایران  آمده بود که ایرانی ها مردمان شلخته ای هستند اما با آن زندگی می کنند و  این شلختگی باعث نابودی آنها نمی شود. البته منظورش به هم ریخته بودن خانه ها نبوده بلکه بی نظمی و قانون ناپذيري بوده است.
راستش فکر می کنم این انگلیسی حدود 150 سال پیش ما رو خوب تحلیل کرده بود. واقعا عموم مردم ایران شلخته فکری، شلخته کاری و  در کلان کشور هم دچار شلختگي مدیریتی هستیم. بی نظم و بی قاعده و بی محتوا. همه کار می کنيم و هیچ کاری را درست انجام نمی دهيم. همین شلختگی مدیریتی و مسئولیت ها باعث شده مسائل ایران چه خودروسازی باشد، چه بانکداری، چه سیاست ارزی، چه سیاست خارجی و چه ساختمان سازی، با مشکلاتشان دهه ها باقی بمانند. شاید دهه ها بعد هم همین مشکلات هنوز دغدغه اصلی کشور باشند. نه مدیرانمان عزم جدی دارند و نه بدنه جامعه و سازمان ها، قاعده و نظم را که گام اول اصلاح است، می پذیرد. با این وجود ما دهه ها با این مسائل زندگی کرده ایم و به بن بست نرسیده ایم.
ولی برخلاف نظر آن انگلیسی، فکر می کنم دیگر خیلی قرار نباشد که ما با این شلختگی ادامه دهیم. باید تغییر کنیم، پیش از آنکه نابود شویم....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر