۱۳۹۶ تیر ۱۴, چهارشنبه

جبر جغرافیا

یک سوال همیشه این بوده که سوییس چرا اینقدر ثروتمند است و رفاه دارد؟ راست می گویند! یک دلیل، جایی است که سوییس در آن قرار گرفته. همسایه هایش را نگاه کنید: فرانسه، آلمان، اتریش و ایتالیا. هر کدام سری در سرها هستند.
حالا همسایه های ایران را نگاه کنید! نمی خواهم افغانستان و عراق درگیر جنگ را مثال بزنم. فقط کافی است به همین کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس نگاه کنید. کشوری از جنس و مذهب خودشان را محاصره اقتصادی کرده اند. یکی از بهانه هایشان این است که چرا با همسایه دیگر یعنی ایران رابطه داری!! بعد آن کشور محاصره شده آخر شعور و فهمش این است که جواب داده که همه ایرانی ها را اخراج خواهد کرد به شرطی که همه کشورهای دیگر عرب خلیج فارس نیز همه ایرانی ها را اخراج کنند!!!
خودتان حالا وضعیت جغرافیای ایران و سوییس را مقایسه کنید....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر