۱۳۹۴ آبان ۹, شنبه

طنز تلخ

دست فروشی که در مترو فرفره های چراغدار می فروخت در میان همه شعرهایش برای بازارگرمی گفت:
فرفره ی ساخت مشرکین
برای لذت و شادی مسلمین و مومنین
این را که گفت همه مردم خنیدند. اما خیلی طنز تلخی است.....
.
.
.
اینکه جوامعی در دنیا زیردست باشند و عمرشان بی ثمر تلف شود و ثمر خاصی برای جامعه بشری نداشته باشند، اتفاق عجیبی نیست. خیلی کشورها اینجوریند. اما اینکه آن جوامع در عین ضعف اجتماعی، وابستگی اقتصادی و فساد اداری، پر از ادعا و شعار و خودبرتربینی باشند، گریه دار است. 

۱ نظر:

  1. 2 درصد از مردم می اندیشند 3 درصد فکر میکنند که می اندیشند و 95 درصد حاضر بمیرند حتی فکر هم نکنند..
    هر حکومتی شبیه مردمش میشود....
    هر که فهمش بیشتر دردش بیشتر.

    پاسخحذف