۱۳۹۴ مرداد ۱۶, جمعه

کتاب "کتاب چگونه با آمار دروغ بگوییم" منتشر شده است.

"کتاب چگونه با آمار دروغ بگوییم" با ترجمه و تالیف اینجانب، توسط انتشارات دنیای اقتصاد به چاپ رسیده و منتشر شده است. امیدوارم که تا کنون به کتابفروشی های انقلاب رسیده باشد. در غیر اینصورت می توانید کتاب را از کتاب فروشی دنیای اقتصاد در خیابان مطهری تهیه نمایید.  فرازی از کتاب: 
"زبان رمزآلود آمار" به دلایل مختلف استفاده می شود. گاه برای روشن کردن حقایق و گاه برای پوشاندن آنها. گاه برای تنویر افکار عمومی و گاه برای فریب دادن آنها. گاه برای احساساتی کردن و گاه برای عقلانی فکر کردن. گاه برای ساده سازی و گاه برای پیچیده کردن حقایق. برای همین کاربرد وسیع است که دستگاه های عظیم آمارگیری رسمی و غیررسمی در هر کشوری به راه افتاده است و اهمیت و نقش مهم آمار در کسب و کارهایی مانند داروسازی، پزشکی، بازاریابی و حتی در اقتصاد و سیاست، شرکت های متعددی را که متخصص آمار و  نظرسنجی هستند، به وجود آورده است. 
این کتاب دقیقا برای همین منظور نوشته شده است. در جای جای این کتاب مثال هایی را خواهید دید که هر روز در جامعه از طریق رسانه های مختلف با آنها روبرو هستید و سعی این کتاب آن است که این مثال ها را بررسی کرده و نشان دهد که چگونه می توان از اعداد و آمار سوء استفاده کرد و البته نشان دهد برای پایان دادن به "استبداد اعداد" نیاز به سواد زیادی نیست. روش کشف حقه های آماری در موارد بسیاری اتفاقا بسیار ساده هستند. فقط به کسی نیاز دارد که آگاهیش را بالا ببرد و بواسطه آن آگاهی، از ابهت اعداد نترسد. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر